LAG Lolland-Falster generalforsamling

Hvornår:
13. marts 2019 kl. 19:00 – 21:30
2019-03-13T19:00:00+01:00
2019-03-13T21:30:00+01:00
Hvor:
Rådhuset
Jernbanegade 7
Maribo
Pris:
Gratis

Hør om de projekter vi har støttet i 2018 og få inspiration til din egen ansøgning.

LAG-midlerne er målrettet mod lokal udvikling og vi støtter både erhverv og foreninger.
Vi fordeler over 2 millioner kroner om året og du kan være den næste, der får støtte.

Dagsorden jævnfør vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Valg af stemmetællere.
4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand.
9) Valg af revisor.
10) Eventuelt.