Cookies

Denne side anvender 2 cookies til besøgsstatistik gennem WP og Google Analytics/Analytify, indstillet til anonymisering af data.  Dvs. vi indsamler oplysninger om, hvorfra der læses (by), på hvilken browser, om det er fra mobiltelefon, via Google, FB osv., hvilke sider der startes på og evt. fortsættes til, og hvor længe der læses. Det bruger vi bl.a. til at sørge for at holde teknikken opdateret og indholdet giver mening i forhold til læsernes preferencer.

IP-adressen, der læses fra, bliver anonymiseret, dvs. vi kan ikke se, hvem der læser – ingen oplysninger er personrelaterbare. Der samles kun trafikstatistik, som gemmes som statistik.

Alle plugins på siden, herunder sikkerhedskopieringen, overholder persondataloven.

De 2 cookies gemmes kun 1 dag.

Hvis du bruger Facebooks deleknap, anvendes data fra delingen af Facebook, jf. deres regler for datadeling og anvendelse.