Optag af begivenheder

Opslag

Hvis du har et arrangement, du gerne vil have optaget på kalenderen, send  til info @ lf-kalenderen.dk og kun her.

Information/pressemeddelelser vedr. begivenheder, som ønskes på kalenderen, skal inkludere fra kl., til kl., dato, beskrivelse, præcis besøgsadresse, og priser som tekst i copy-paste venligt format samt vedhæftet foto. Hvis relevant også direkte link til eksterne billetter. (Plakater medtages ikke og der skrives ikke opslag på baggrund af sådanne).

Der kan indsættes direkte link til køb/bestilling i opslag, således at det er muligt at købe i første klik, uanset hvilken betalingsløsning der anvendes.

Det er muligt at blive oprettet som bidragyder, hvis man er en forening eller lign., som har flere arrangementer på Lolland-Falster. Henvendelser om dette kan rettes til info @ lf-kalenderen.dk .

Der optages kun arrangementer, hvor alle kan få/købe adgang, dvs. ikke lukkede medlemsarrangementer, generalforsamlinger o.l. og kun ‘begivenheder’, dvs. ikke kurser o.l. over flere dage. Festivaller bestående af en samling af forskellige enkeltarrangementer medtages. Her bør arrangementer, som har særskilt bestilling/entré oprettes hver for sig.

Det er gratis for ikke-kommercielle aktører at få arrangementer på kalenderen.

Du kan nøjes med at slå din begivenhed op her, og derefter gå ind på LF-Kalenderen på FB og dele opslaget på Facebook pådsine egne sider og i relevante grupper. På den måde er du med til at bakke op om alle de ting, der sker på Lolland-Falster.

Det er muligt at få en widget med kalenderen – kun med egne begivenheder, en kategori eller hele kalenderen både som ‘kommende’ til et sidepanel eller hele kalenderen. Læs mere om widgets. Dette kun mod forudgående skriftlig aftale.

Hoteller, restauranter samt andre rent kommercielle etablissementer kan kun få ararngementer med som betalte annoncer, med mindre det drejer sig om noget udenfor etablissementets sædvanlige arbejdsfelt. Ændring af menuer, specialmenuer osv. betragtes ikke som begivenheder.

Arrangementer op til valg – vælgermøder eller arrangementer som af redaktøren opfattes som vælgermøder eller arranementer med politisk sigte – medtages kun, såfremt der er repræsentation af mindst 3 partier.

 

Disclaimer

LF-Kalenderen er ikke ansvarlig for oplysninger om arrangementer, herunder om aflysninger, fejl i datoer, priser, åbningstider, oplysninger om underholdning osv. Dette ansvar ligger hos arrangørerne. Hvis du opdager en fejl, kontakt venligst info @ lf-kalenderen.dk ,  så den kan blive rettet.

Oplysninger om sponsorstøtte medtages som udgangspunkt ikke.

Der er ikke krav på optag, som kan afvises uden begrundelse.

LF-Kalenderen importerer ikke fra andre kalendere, systemer, FB mv., og det er arrangørernes eget ansvar at gøre LF kalenderen bekendt med deres events.

LF-Kalenderen er helt uafhængig, og man kan fx ikke sende materiale via BLF eller andre. Kun via info @ lf-kalenderen.dk

Vær opmærksom på, at Lolland-Falster Kalenderen ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle krænkede ophavsrettigheder på materiale fremsendt af arrangører eller annoncører, idet det tages for givet, at disse er afklaret med rettighedshaver inden fremsendelse til kalenderen.